Askartelu lapsen kasvatuksen tukena

Jokaisella ihmisellä on perustarpeena olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja tämä on meissä kaikissa synnynnäistä. Lasten kasvatuksen perustana tulisi olla pysyvät ja lämpimät suhteet toisiin ihmisiin ja tietysti tämä koskee erityisesti lapsen vanhempia ja lasta kasvattavia muita aikuisia. Vuorovaikutus lapsen kanssa kehittää lapsen itsetuntoa ja ymmärrystä omasta arvosta ja tärkeydestä. Vuorovaikutus on monenlaista yhdessäoloa ja tekemistä. Lapsen kanssa askarteleminen ja mielekkäiden askartelutehtävien antaminen lapselle on yksi osa tällaista yhdessäoloa, jossa vuorovaikutus lapsen kanssa kasvattaa sekä lapsen turvallisuuden tunnetta että lapsen motorisia ja henkisiä taitoja. Päämääränä ei tule olla täydellinen lopputulos vaan lapsen kanssa yhdessä tekeminen ja lapsen kannustaminen kokeilemaan omaa luovuuttaan.

Vuorovaikutustilanteet ovat erittäin tärkeitä kokemuksia lapsuudessa ja nuoruudessa vaikuttaen ihmisen itsetunnon kehittymisen suuntaan. Välinpitämättömyys kostautuu kasvavan lapsen omakuvan kärsimyksenä ja aikuisiän ongelmina. Suoraa seurausta lapsena koetusta välinpitämättömyydestä ei ole, mutta tutkimukset ovat todenneet sen olevan vahva tekijä aikuisiän vuorovaikutustaitojen puutteiden taustalla. Yksinkertaisella ja säännöllisellä askartelulla on kauaskantoiset positiiviset seuraukset kasvavan lapsen elämässä. Lapsi haluaa ja tarvitsee huomiota ja vuorovaikutusta aikuisten kanssa. Askartelun tuomat pienet yhteiset hetket ovat omiaan toimimaan lapsen ja aikuisen suhteen vahvistajana ja samalla lapsen kehityksen edistäjänä. Lapsen muistiin tallentuu jälkiä positiivisista onnistumisen kokemuksista ja hyväksytyksi tulemisesta turvallisen aikuisen seurassa.

Vahvista lapsen luontaista uteliaisuutta

Jokainen tietää lasten olevan hyvin uteliaita ympäröivää maailmaan kohtaan ja he innostuvat erittäin helposti uusista asioista. Tähän innostukseen kannattaa aikuisen aina vastata. Askartelu tarjoaa innokkaalle ja kehittyvälle lapselle paljon mieluisia haasteita ja oppimisen iloa. Askartelun parissa on mahdollista löytää valtavasti uusia asioita, joista lapsi innostuu. Monille aikuisille esimerkiksi nettipelit ovat tärkeitä ajanvietetapoja, jota tarjoava suomalaiset nettikasinot, mutta yhtenä osana vastuullista nettipelaamista on se, ettei pelaaminen vie liikaa huomiota muilta tärkeiltä elämän osa-alueilta. Oman perheen kanssa vietetty aika on tärkeää ja jännittävien kasinopelien pariin voi palata vielä lasten nukkumaanmenoajan jälkeen.

Toisinaan lapsen suuri into ja luovuus voivat johtaa siihen, että lapsi yrittää saavuttaa jotain, mihin hänen taidot eivät riitä. On luonnollista ajatella, että lasta kannattaisi ohjata tekemään jotain hänen kykyjensä puitteissa ja ohjata lapsi tekemään jotain, missä hän varmasti onnistuu. Epäonnistumisen ennaltaehkäisyä ei tule kuitenkaan harjoittaa. Lapsen monipuoliseen kasvuun ja kokemuksiin kuuluvat myös epäonnistumisen tunteet ja kokemukset. Myös epäonnistumisista on seurauksena lapsen itsetunnon kasvu ja omien kykyjen tarkempi ymmärrys. Askarteluissa aikuinen voi aina tuoda esiin onnistuneita ja hyviä asioita lapsen työn lopputuloksessa, vaikka lapsi itse olisikin tyytymätön aikaansaannokseensa ja osoittaisi turhautumisen merkkejä.

Toteuta askarteluhetki lapsien ehdoilla

Lasten kanssa toteuttavan askarteluhetken ei ole tarkoitus olla mahdollisimman tehokas ja suorituskeskeinen. Askartelun lomassa voi kannustaa lapsia käyttämään erilaisia aisteja, kuten tunto- ja hajuaistiaan ja pyytää heitä kuvailemaan kokemuksiaan ja tuntemuksiaan. Tässä auttaa, jos valitsee askartelumateriaaleiksi mahdollisimman monipuolisia materiaaleja. Askartelutuokiossa ei tarvitse eikä pidä tyytyä minimalistisesti yhteen raaka-aineeseen, vaan lapsille voi tarjota kiiltopaperia, pahvia, muovailuvahaa, kangasta, muovia kovassa ja pehmeässä muodossa sekä kankaita, lankaa ja nappeja. Aikuisille kaikki tällaisten materiaalit saattavat olla hyvin tuttuja entuudestaan, mutta lapsi saattaa kokea jotain aivan uutta ja jännittävää.

Askartelun kautta voidaan auttaa lasta esimerkiksi hahmottamaan erilaisia muotoja ja tiloja. Toisaalta lapselle voidaan antaa vapaus toteuttaa itseään poikkeuksellisella kokemuksella, esimerkiksi koko ruokapöydän kokoinen paperi, johon lapset saavat vapaasti piirtää ja liimata muita materiaaleja muodostaakseen jonkin heitä kiinnostavan kokonaisuuden. Tällaista lapset eivät pääse usein tekemään ja poikkeuksellinen askartelutehtävä voi tuoda lapsesta esiin uusia yllättäviä piirteitä. Työskentelyn osalta on hyvä antaa lapsen itse kertoa, mitä hän on tekemässä ja kannustaa lasta askartelutyössä ilman jatkuvaa täsmällistä ohjeistusta. Oppimisen ja elämyksen kannalta tärkeintä lapselle on vapaa luomisprosessi eikä niinkään aikuisen silmään visuaalisesti näyttävä lopputulos.

Lapsille kannattaa antaa myös mahdollisuus suunnitella koko askartelutehtävä alusta alkaen itse. Heitä voi kannustaa keksimään mahdollisimman erikoisia ja luovia ratkaisuja erilaisista materiaaleista ilman erityisiä ohjeita. Tämän jälkeen aikuinen voi vetäytyä taustalle ja lukaista vaikka viimeisimmät casino uutiset tai muuta itseään kiinnostavaa pitäen silmällä lasten puuhastelua. Aikuisen ei tarvitse olla jatkuvasti lapsen vierellä askartelun aikana, vaan hän voi välillä tutkiskella nettipelejä älypuhelimellaan ja antaa lasten toteuttaa vapaasti itseään. Lähes poikkeuksetta lasten luovuus lähtee nopeasti lentoon ja materiaaleista alkaa syntyä mitä erikoisimpia satuhahmoja ja erilaisia esineitä sekä kokonaan uusia maailmoja.

Huomioi lapsen vireystila

Askarteluhetken toteutuksessa kannattaa huomioida lapsen virkeys ja innostus. Nämä vaikuttavat vahvasti lapsen keskittymiskykyyn ja onnistumisen tunteen saavuttamiseen. Väsynyt lapsi ei jaksa keskittyä ja lopputulos saattaa aiheuttaa turhautumista lapsessa, joka väsymyksensä vuoksi ei saa haluamaansa lopputulosta aikaiseksi.

Jos lapsia on useampia, tulee ymmärtää, että harvoin kaikkien vireystila ja into ovat samalla tasolla. Ohjatun toiminnan järjestäminen on vaikeaa, jos osa lapsista ei jaksa lainkaan seurata askartelun ohjausta. Voidaan joutua joustamaan joidenkin lasten osalta ja tarjota vaihtoehtoista toimintaa tai jakaa lapset erillisiin ryhmiin, jotka tekevät erilaista askartelua tai viettävä lepohetkeä. Aktiivisten virikkeiden jatkuva tarjoaminen väsyttää lapsen. Lapsi tarvitsee toiminnallisessa päivässä useita hengähdystaukoja kerätäkseen energiaa seuraavaan askartelutehtävään. Jokainen vanhempi tietää, ettei väsyneen lapsen kanssa askartelusta tule käytännössä mitään, vaan tilanne johtaa lapsen turhautumiseen ja kiukustumiseen. On parempi antaa lapsen levätä vireystilan palautumista varten eikä odottaa lapselta jatkuvaa aktiivisuutta.

Yhteenveto

Askartelu on erinomainen tapa kasvattaa lapsen luovuutta ja henkisiä ominaisuuksia. Askartelussa korostuu yhdessä tekeminen, joskin lasta ei saisi loputtomasti ohjata ja ohjeistaa. Lapsen omalle luovuudelle tulee jättää tilaa, mutta aikuisen on tarvittaessa oltava saatavilla ja tarjottava tukea lapsen askarteluhaasteisiin. Askartelun merkitystä ei kannata väheksyä vaan vanhempien ja lasten kanssa toimivien aikuisten kannattaa etsiä erilaisia askarteluohjeita ja lähteä rohkeasti toteuttamaan luovia hetkiä lasten kanssa.